ให้เช่าโรงงาน สิ่งที่ขาดไม่ได้ ก่อนเริ่มทำสัญญาเช่าโรงงาน

ก่อนเริ่มเช่าโรงงานกับผู้ ให้เช่าโรงงาน ทางผู้เช่าต้องมีการเตรียมการหลายอย่างล่วงหน้า ก่อนเริ่มเช่า ไม่ว่าจะเป็นการหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจ หรือแม้แต่ในส่วนของราคาการเช่าเองก็ได้ ไม่ใช่ว่านึกอยากจะเชาที่ไหนก็เช่าก็ได้ แบบนั้นถือว่าเสี่ยงเกินไป เพราฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านได้ดูเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าก่อน ว่ามีการเตรียมการอย่างไรบ้าง

ข้อควรรู้เมื่อต้องเช่าโรงงานจากผู้ ให้เช่าโรงงาน

1.อ่านสัญญาให้ละเอียด

การทำสัญญาเป็นขั้นตอนสำคัญในการเช่าโรงงานหรือโกดัง ซึ่งทุกที่จะมีการทำสัญญาอยู่แล้ว จะเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เพื่อเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้เช่า กับผู้ที่ให้เช่า เพราะฉะนั้นก่อนเริ่มเซ็นต์สัญญา คุณควรจะอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญานั้นให้เข้าใจละเอียดก่อน ว่ามีข้อตกลงอันไหนที่ไม่เป็นธรรมบ้าง หากมีก็จะได้แย้งได้ทันที เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง

2.ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเช่า

นอกจากค่าเช่ารายเดือน และเงินสำหรับมัดจำล่วงหน้าแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นด้วย เช่น ค่าภาษี ที่จะต้องจ่ายเป็นปี จะต้องตกลงกันให้เรียบร้อยว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนี้ หรือแม้แต่ค่าบำรุงต่างๆ ในกรณีทีเกิดความเสียหายจากการใช้งาน ว่าจะออกอย่างไร จึงจะเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

3.ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้เช่า

ข้อนี้สำคัญมากเช่นกัน ก่อนเริ่มทำการเช่น ควรตรวจสอยให้ดีก่อนว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของ ให้เช่าโรงงาน นั้น เป็นเจ้าของจริงหรือไม่ ด้วยการตรวจสอบเอกสารการครอบครองที่ดินหรือเจ้าของทรัพย์สินนั้นก่อน ว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ ก่อนจะทำการเซ็นต์และจ่ายเงินมัดจำ เพราะว่าเคยมีกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของ และมาปลอมเป็นเจ้าของเพื่อหวังเอาเงินมัดจะก็ เรียกว่าโดนโกงนั่นเอง

4.ระเบียบการปฏิบัติ

แต่ละโรงงานย่อมจะมีระเบียบปฏิบัติที่ตายตัวอยู่แล้ว อย่างโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ย่อมต้องมีกฎระเบียบของโครงการ ที่โรงงานทุกโรงงานจะต้องปฏิบัติดเหมือนกันเสมอ ข้อนี้ควรดูให้ชัวร์ก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เผลอทำผิดเกี่ยวกับข้อตกลง

5.หน้าที่ที่รับผิดชอบ

หน้าที่ในการรับผิดชอบในส่วนนี้ จะหมายถึงการรับผิดชอบส่วนต่างๆ ที่เกิดในโรงงาน เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไม่ได้เกิดจากผู้เช่า แต่เกิดบริเวณรอบนอกหรือใกล้เคียง ควรตกลงกันให้เรียบร้อยก่อน ว่าใครจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบความเสียหายเหล่านั้น หรือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกัน แบบนี้เป็นต้น หากผู้เช่าไม่ตกลงในส่วนนี้ก่อน และถ้าเกิดเรื่องขึ้นมา เราอาจจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าเสียหายเองทั้งหมดก็ได้

6.การประกันภัยโรงงาน

ทุกโรงงานจะต้องมีการทำประกันเอาไว้เสมอ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น ควรมีการระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้รับหน้าที่ในการทำประดัน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจเกิดขึ้นในอนาคต

สรุปเกี่ยวกับรายละเอียดก่อนทำสัญญา

จะเห็นว่ารายละเอียดก่อนการทำสัญญา ให้เช่าโรงงาน นั้น เป็นสิ่งที่ต้องดูให้ดีเช่นกัน เพื่อเป็นการความผิดพลาด ยิ่งค่าใช้จ่ายที่สุงเท่าไหร่ ความผิดพลาดต้องไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาด เพราะนั่นอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจได้ การเตรียมความพร้อมก่อนทำสัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการ